Outer Banks Real Estate | Outer Banks Home Owners Association
help write my paper

Vad tar det att vara en äggdonor Aggdonationegv

Uppfattar snabbare med kvalificerade lakare

Jag ar stressad att upptacka huruvida jag inte forvantar mig en baby eller inte. Vad ar det tidigaste jag ska anvanda en att ha en baby utvardering?

Det beror pa modeltestet som du anvander. Alla som ar gravida prov mater hur mycket manniska choriongonadotropin (hCG), som bar ett barnhormon, inuti dig. Hem med en barntest identifierar den faktiska forekomsten av hCG med din urin.

Nagra hushalls graviditetskontroller ar sakert mer sarbara i motsats till andra. De mer kansliga testen kan kunna upptacka laga halter av hCG sa tidigt som fyra dagar innan din period ar forfallen, eller sju dagar efter befruktningen.

Kansligheten i samband med en maternitetsutvardering identifieras om utseendet som mUU / ml (millimetervarde for varje milliliter). Maternity checks array i mottaglighet fran 10mIU / ml till 40 mlU / ml. Den minskade mangden, desto storre antal mottagliga testet, liksom innan det kunde upptacka att ha en baby.

Om du testar for tidigt under graviditeten, aven med ett kansligt test, kanske mangden hCG i din urin inte ar tillrackligt hog for att upptacka. Att ha en otrevlig ogynnsam, nar en analys som sager att du inte forvantar sig en bebis darfor ar du, kan vara svar.

De flesta hem graviditetstest kommer att ge exakta resultat om du testar vid den tid som din period normalt skulle bero, ungefar tva veckor efter att du agglossat.

En tentamen kan vara skadlig for manga andamal. Du kanske inte ar med barn. Eller kanske du har agglossat pa vagen an du trodde, och aldrig vara sa vasentligt tillsammans i gravid tillstand som du tanker.

En av 10 kvinnor kan ha extremt laga stadier av hCG-intervall under en bortglomd fas. Om du har ett negativt resultat, men anda inte far din period, testa igen tre dagar senare. Hormonnivaerna kan byggas upp tillrackligt for da att tas upp vid provet om du ar gravid.

Ett blodprovstest kan ocksa identifiera hCG. Blodflodestest ar mer sarbara an urintester och kommer att kanna igen graviditet fran ca 6 till 8 dagar och natter strax efter agglossningen. Men du kommer inte att erbjudas ett blodprov for graviditet forran efter din period ar forfallen, och aven da bara om det finns ett medicinskt behov.

Tala med andra som hoppas kunna fa barn genom att ga med i var Definitivt forsoksklass.

write my paper custom writing term paper paper help best paper writing service